Przełom na Starowiejskiej. Policja pozytywnie o kontraruchu.

Przełom na Starowiejskiej. Policja pozytywnie o kontraruchu.

Jesteśmy po przełomowej debacie na temat Starowiejskiej zorganizowanej w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni po naszej petycji do prezydenta w sprawie rowerowych udogodnień w Śródmieściu Gdyni.

Trzygodzinna dyskusja doprowadziła do kompromisu. Przedstawiciel policji poproszony o opinię potwierdził, że proponowany kontraruch rowerowy jest zgodny z prawem. Dodatkowo ocenił, że mimo obaw mieszkańców warto spróbować skoro są dobre przykłady w sąsiednich miastach

Niechciana zebra przy PKM Karwiny

Fot. Lechosław Dzierżak

Przygotowania do budowy nowej stacji PKM na Karwinach w Gdyni weszły niedawno w kolejną fazę przed realizacją. W trakcie konsultacji zignorowano jednak bardzo ważny dla mieszkańców postulat - przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym przez Wielkopolską po wschodniej stronie projektowanego węzła. Sprawa stanęła też na ostatnie Radzie Rowerowej i mimo przychylnych, ustnych deklaracji Wydziału Inwestycji sytuacja została bez zmian - Piesi i rowerzyści będą znacznie nadkładać drogi aby dostać się z Sopockiej na drugą stronę ulicy Wielkopolskiej.

Leśna Rada Rowerowa

Leśna konferencja z 2011 rokuLeśna konferencja z 2011 roku

W siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia z osobami odpowiedzialnymi za komunikację rowerową w mieście w celu omówienia zagadnień dotyczących komunikacji rowerowej w lasach okalających Gdynię oraz ustalenie priorytetów inwestycyjnych na najbliższy okres.

Rowerowe zmiany w ZDiZ

Rowerowe zmiany w ZDiZ

Miło nam poinformować o bardzo pozytywnej zmianie kadrowej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.  Na czele referatu rowerowego staje jeden z założycieli Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia, Jakub Furkal. Nowo powołany przychodzi do urzędu ze świata biznesu wioząc w sakwach bogate doświadczenie z działalnosci społecznej nie tylko w sprawach rowerowych. Radny dzielnicy Redłowo, organizator Międzynarodowych Zawodów Tańca Irlandzkiego, członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego to tylko niektóre pozycje z jego aplikacji. Nowy oficer rowerowy jest w bezpośrednim kontakcie z liderami rowerowych zmian w Polsce.

Rowerowe zmiany w ZDiZ

Rowerowa Szkoła i Rowerowy Maj w Gdyni

Rowerowa Szkoła, 29 kwietnia 2016, SP 33

Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia we współpracy z Miastem prowadzi akcję edukacyjną Rowerowa Szkoła, skierowaną do uczniów klas IV-VI gdyńskich podstawówek oraz Rowerowy Maj, w której wszystkie dzieci szkół podstawowych rywalizują na jak największą liczbę przejechanych kilometrów.

Do tegorocznego programu zgłosiło się 19 szkół, 209 klas, 4115 uczniów.

To jest już druga edycja Rowerowej Szkoły którą członkowie SRG prowadzą w szkołach na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Zajęcia składają się z lekcji teoretycznych i praktycznych ćwiczeń w terenie, w prawdziwych warunkach ruchu drogowego.